Regulamin

REGULAMIN Konkursu na najlepszy mem internetowy w ramach projektu „Planeta Zwierząt”

Zalejmy Internet miłością do zwierząt.

I. DEFINICJE 

 1. Organizatorem jest Fundacja Zwalcz Nudę

 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każdy fan Zwalcz Nudę na Facebook'u, pełnoletni lub dziecko za pisemną zgodą rodzica.

 3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą” zostanie osoba, której mem otrzyma najwięcej polubień i udostępnień na wydarzeniu „Planeta Zwierząt” na FB

 4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to:
  - nagrody – niespodzianki przygotowane przez Fundację Zwalcz Nudę

   

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.04.2017 i trwa do 30.05.2017

 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi kierować się zasadami ustalonymi przez Fundację Zwalcz Nudę
  - Zrób sobie fotkę, gdy robisz coś dobrego dla zwierzaków
  - Stwórz mema i dodaj #planetazwierząt
  - Udostępnij go na stronie wydarzenia oraz swoim FB i/lub Instagramie
  - Zaproś przyjaciół do zabawy
  - Mem, który uzyska najwięcej udostępnień na FB, zostanie nagrodzony wspaniałymi niespodziankami od Fundacji Zwalcz Nudę

 3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

 4. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który uzyskał kolejno największą ilość polubień i udostępnień.

 5. Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie stworzonych przez Uczestników memów.

 6. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 3 dni robocze od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage'u na Facebooku: https://web.facebook.com/Zwalcz-Nud%C4%99-171794529507023/?fref=ts oraz na stronie www.zwalcznude.pl

 7. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 9. Nagrody w konkursie otrzyma 3 uczestników.

 10. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży. 

 

Nagrodami w konkursie są gry planszowe o tematyce ekologicznej oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Kakadu!

Projekt współfinansowany ze środku BOŚ  m.st. Warszawy:

Partnerzy:

Patroni Medialni:

Wersja do drukuWersja do druku | Mapa witryny
© ZwalczNude.pl