REGULAMIN

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Informator Kulturalny Zwalcz Nudę, zwany dalej w skrócie IKZN.
 2. IKZN udostępniania jest przez ZwalczNude.pl Krystyna Radkowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Lebiodowej 11e/4

  Dane kontaktowe:

  1)  adres pocztowy:

      ZwalczNude.pl
       ul. Lebiodowa 11e/4 
       04-674 Warszawa

  2) adres poczty elektronicznej: kradkowska@zwalcznude.pl

  3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 501104087, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

   

 3. W ramach usługi IKZN, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez ZwalczNude.pl informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „IKZN”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje kulturalne, sportowe, w większości związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, w większości z wydarzeniami nieodpłatnymi. W ramach IKZN przesyłąne są też informacje o specjalnych ofertach sponsorów wydarzeń realizowanych przez lub przy współracy ze ZwalczNude.pl. 
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co trzy dni.
 6. Aby zapisać się na IKZN należy:

- zapisać się bezpośrednio na IKZN przez jedną ze stron współrowadzonych prze ZwalczNude.pl

- zapisać się na jedno z wydarzeń ZwalczNude.pl, lub organizowanych przez fundację ZwalczNude.pl, przy czym przy każdym wydarzeniu jest podana informacja o zapisaniu się na IKZN - jest to obowiązkowe w przypadku bezpłatnego udziału w wydarzeniach.

 

Zamówienie usługi IKZN następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej: www.zwalcznude.pl, www.zwalcznude.eu, www.zapisyzwalcznude.pl, www.warszawskiednirodzinne.pl oraz www.narodowydziensportu.pl. Zapisy mogą się odbywać przez strony kolejnych wydarzeń ZwalczNude.pl - każdorazowo jest to opisane na stronie danego projektu. Zapis odbywa się poprzez:

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

5) na wskazany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału w zajęciach, któe jest jednoznaczne z zapisaniem się na IKZN.

 

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest IKZN lub zrezygnować z usługi IKZN w każdej chwili może się z IKZN wypisać poprzez odkliknięcie w treści maila, lub poprzez odkliknięcie na stronie www.zapisyzwalcznude.pl

 

7. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi IKZN jest ZwalczNude.pl - z danymi podanymi powyżej w regulaminie. 

8. ZwalczNude.pl przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). ZwalczNude.pl, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

10. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: kradkowska@zwalcznude.pl

 

 

Wersja do drukuWersja do druku | Mapa witryny
© ZwalczNude.pl